Pojďme se o mediaci, spravedlnosti a české justici bavit trochu vážněji

V rámci svého doktorského studia na katedře Psychologie FF UK realizuji Grantovou Agenturou Univerzity Karlovy podpořený několikaletý výzkum civilního řízení v ČR. Protože kromě rozvoje sebe, svých kompetenci a praxe, mi přijde dobré rozvíjet i obor mediace jako takový a zároveň vědeckými metodami kriticky testovat to, co v mediaci a justici považujeme bez vědeckých podkladů za dobré a samozřejmé. 

Probíhající výzkum

Máte zkušenost s civilním řízením nebo mediací? Věnujete jejich zkvalitnění a zefektivnění 10 minut Vašeho času? Budu vděčný, když se zúčastníte našeho výzkumu! 

Probíhající výzkum mediace a vnímání spravedlnosti
Publikovaný výzkum mediace a vnímaní spravedlnosti

Publikovaný výzkum

Lze spravedlnost měřit? A co si pod tímto pojmem představují různí účastníci mediačního procesu. Na tyto a další otázky ve volném čase soustavě hledám a publikuji odpovědi.